you are here: Start page

In Memoriam Maurice Declercq

Maurice Alois Declercq is Nico Declercq's father and was born in Deerlijk, Belgium, on May 11, 1941. He passed away at Gent (Belgium), very unexpectedly, on June 23, 2015. Maurice Declercq has been a very active person during his entire life. He was a son of Michel Achiel Renatus Declercq (Wielsbeke 1906 - Deerlijk 1963) and of Irma Helena Lesage (Moorslede 1905 - Kortrijk 1953), both descending from many generations of farmers in West Flanders - Belgium. He lost his mother at the age of 12 and his father at the age of 22. Nico is his only child, born in 1975. Maurice Declercq has always been closely concerned with and informed about the progress of the 2015 ICU congress preparations. The fact that the congress went very well has made him very proud, happy and satisfied. Behind the scenes he was very appreciative of the congress attendees and everyone concerned with the organization.

Message, in Dutch, on his obituary card:


R. I. P.
A la pieuse mémoire de
In loving memory of
Een genegen herinnering aan

Heer
Maurice Alois Declercq
geboren te Deerlijk op 11 mei 1941 en
godvruchtig overleden te Gent op 23 juni 2015,
zoon van Heer Michel A. R. Declercq en van Mevrouw Irma H. Lesage,
petekind van Heer Daniel Lesage en van Mevrouw Rachel Declercq.

Een man is plots van ons heengegaan wiens gedachtenis in hoge eer zal blijven bij allen die hem kenden. Vol van zachtmoedigheid en goedheid, aangenaam in zijn woorden, onberispelijk van inborst, wist hij de genegenheid van allen te winnen en niemand sprak van hem een woord kwaad. Als een rots in de branding was hij voor velen een steunverlaat. Behulpzaamheid droeg hij heel hoog in het vaandel. Hij hield er een sobere levensstijl op na en vond geluk in het gelukkig maken van anderen. Berekend en ver vooruitziend plande hij zijn dagen, weken, maanden en jaren, hij zaaide en droeg zorg voor zijn gewassen, … het geluk oogstte hij overvloedig doch in alle bescheidenheid en sereniteit in de herfst van zijn leven.

Vaarwel mijn dierbare nakomelingen, bloedverwanten en vrienden, ween niet zoals zij die geen hoop hebben; wij zullen elkander wederzien; wees bereid, want gij weet noch dag noch uur. Que la volonté du Seigneur se fasse.

Lieve kleinkinderen, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, wees flink en rechtschapen, doe uw best, heb steeds vertrouwen en word wie u bent - u bent mijn leven - steeds blijf ik u gadeslaan en wanneer het eens moeilijk gaat, werp dan een blik naast u en u zult me aan uw zijde zien staan, ik weet de weg want ik ben u voorgegaan.

 

Search Site

General